Во моментов во Киноверзум

2D

Билет за рајот

12+ 01 час 44 минути

англиски
29 септември 2022 (четврток)
 • 19:00
 • 21:15
 • 19:00
 • 19:00
2D

Насмевка

16+ 01 час 55 минути

англиски
29 септември 2022 (четврток)
 • 21:15
 • 19:00
3D

Аватар (ре-издание)

12+ 02 час 42 минути

англиски, шпански
22 септември 2022 (четврток)
 • 21:15
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 21:15
 • 19:00
2D

Don`t Worry Darling

16+ 02 час 02 минути

англиски
22 септември 2022 (четврток)
 • 19:00
 • 19:00
 • 21:15
 • 19:00
 • 19:00
2D

Fall

12+ 01 час 47 минути

англиски
15 септември 2022 (четврток)
 • 21:15
 • 19:00
 • 19:00
 • 21:15