КИНОВЕРЗУМ КЛУБ КАРТИЧКА
Стани член на КИНОВЕРЗУМ и добивај попусти со секое гледање на филм.

Неделна програма

КИНОВЕРЗУМ > Неделна програма

Филмската недела започнува во четврток, а завршува во среда.

Секоја среда се објавуваат термините за следната филмска недела.

Неделни проекции

понеделник
6 февруари 2023 (понеделник)
вторник
7 февруари 2023 (вторник)
среда
8 февруари 2023 (среда)
четврток
9 февруари 2023 (четврток)
петок
10 февруари 2023 (петок)
сабота
11 февруари 2023 (сабота)
недела
12 февруари 2023 (недела)
2D

Најдобриот роденден досега

цела публика 01 час 14 минути
2 февруари 2023 (четврток)
понеделник
6 февруари 2023 (понеделник)
вторник
7 февруари 2023 (вторник)
среда
8 февруари 2023 (среда)
четврток
9 февруари 2023 (четврток)
петок
10 февруари 2023 (петок)
сабота
11 февруари 2023 (сабота)
недела
12 февруари 2023 (недела)
2D

Човекот по име Ото

12+ 02 час 06 минути
2 февруари 2023 (четврток)
понеделник
6 февруари 2023 (понеделник)
18:00 - Велес
19:00 - Свети Николе
вторник
7 февруари 2023 (вторник)
среда
8 февруари 2023 (среда)
четврток
9 февруари 2023 (четврток)
петок
10 февруари 2023 (петок)
сабота
11 февруари 2023 (сабота)
недела
12 февруари 2023 (недела)
2D

Тропање на колибата

16+ 01 час 40 минути
2 февруари 2023 (четврток)
понеделник
6 февруари 2023 (понеделник)
вторник
7 февруари 2023 (вторник)
21:15 - Свети Николе
среда
8 февруари 2023 (среда)
21:30 - Велес
19:00 - Свети Николе
четврток
9 февруари 2023 (четврток)
петок
10 февруари 2023 (петок)
сабота
11 февруари 2023 (сабота)
недела
12 февруари 2023 (недела)
2D

М3ган

12+ 01 час 42 минути
5 јануари 2023 (четврток)
понеделник
6 февруари 2023 (понеделник)
вторник
7 февруари 2023 (вторник)
среда
8 февруари 2023 (среда)
четврток
9 февруари 2023 (четврток)
петок
10 февруари 2023 (петок)
сабота
11 февруари 2023 (сабота)
недела
12 февруари 2023 (недела)
2D

Астерикс и Обеликс: Средното кралство

12+
2 февруари 2023 (четврток)
понеделник
6 февруари 2023 (понеделник)
вторник
7 февруари 2023 (вторник)
18:00 - Велес
19:00 - Свети Николе
среда
8 февруари 2023 (среда)
четврток
9 февруари 2023 (четврток)
петок
10 февруари 2023 (петок)
сабота
11 февруари 2023 (сабота)
недела
12 февруари 2023 (недела)
2D

Опасен лет

16+ 01 час 47 минути
26 јануари 2023 (четврток)
понеделник
6 февруари 2023 (понеделник)
20:30 - Велес
21:30 - Свети Николе
вторник
7 февруари 2023 (вторник)
среда
8 февруари 2023 (среда)
четврток
9 февруари 2023 (четврток)
петок
10 февруари 2023 (петок)
сабота
11 февруари 2023 (сабота)
недела
12 февруари 2023 (недела)
2D

Мачорот во чизми: Последна желба

Родителски Надзор 01 час 40 минути
8 декември 2022 (четврток)
понеделник
6 февруари 2023 (понеделник)
вторник
7 февруари 2023 (вторник)
среда
8 февруари 2023 (среда)
четврток
9 февруари 2023 (четврток)
петок
10 февруари 2023 (петок)
сабота
11 февруари 2023 (сабота)
недела
12 февруари 2023 (недела)
2D

Аватар: Патот на водата

12+ 03 час 10 минути
15 декември 2022 (четврток)
понеделник
6 февруари 2023 (понеделник)
вторник
7 февруари 2023 (вторник)
среда
8 февруари 2023 (среда)
18:00 - Велес
21:00 - Свети Николе
четврток
9 февруари 2023 (четврток)
петок
10 февруари 2023 (петок)
сабота
11 февруари 2023 (сабота)
недела
12 февруари 2023 (недела)
2D

Сè во исто време

16+ 02 час 20 минути
2 февруари 2023 (четврток)
понеделник
6 февруари 2023 (понеделник)
вторник
7 февруари 2023 (вторник)
20:30 - Велес
среда
8 февруари 2023 (среда)
четврток
9 февруари 2023 (четврток)
петок
10 февруари 2023 (петок)
сабота
11 февруари 2023 (сабота)
недела
12 февруари 2023 (недела)