КИНОВЕРЗУМ КЛУБ КАРТИЧКА
Стани член на КИНОВЕРЗУМ и добивај попусти со секое гледање на филм.

Неделна програма

КИНОВЕРЗУМ > Неделна програма

Неделни проекции

недела
2 октомври 2022 (недела)
понеделник
3 октомври 2022 (понеделник)
вторник
4 октомври 2022 (вторник)
среда
5 октомври 2022 (среда)
четврток
6 октомври 2022 (четврток)
петок
7 октомври 2022 (петок)
сабота
8 октомври 2022 (сабота)
2D

Билет за рајот

12+ 01 час 44 минути
29 септември 2022 (четврток)
недела
2 октомври 2022 (недела)
понеделник
3 октомври 2022 (понеделник)
вторник
4 октомври 2022 (вторник)
среда
5 октомври 2022 (среда)
19:00
четврток
6 октомври 2022 (четврток)
петок
7 октомври 2022 (петок)
сабота
8 октомври 2022 (сабота)
2D

Насмевка

16+ 01 час 55 минути
29 септември 2022 (четврток)
недела
2 октомври 2022 (недела)
понеделник
3 октомври 2022 (понеделник)
19:00
вторник
4 октомври 2022 (вторник)
среда
5 октомври 2022 (среда)
четврток
6 октомври 2022 (четврток)
петок
7 октомври 2022 (петок)
сабота
8 октомври 2022 (сабота)
3D

Аватар (ре-издание)

12+ 02 час 42 минути
22 септември 2022 (четврток)
недела
2 октомври 2022 (недела)
21:15
понеделник
3 октомври 2022 (понеделник)
вторник
4 октомври 2022 (вторник)
19:00
среда
5 октомври 2022 (среда)
четврток
6 октомври 2022 (четврток)
петок
7 октомври 2022 (петок)
сабота
8 октомври 2022 (сабота)
2D

Don`t Worry Darling

16+ 02 час 02 минути
22 септември 2022 (четврток)
недела
2 октомври 2022 (недела)
19:00
понеделник
3 октомври 2022 (понеделник)
вторник
4 октомври 2022 (вторник)
среда
5 октомври 2022 (среда)
четврток
6 октомври 2022 (четврток)
петок
7 октомври 2022 (петок)
сабота
8 октомври 2022 (сабота)
2D

Fall

12+ 01 час 47 минути
15 септември 2022 (четврток)
недела
2 октомври 2022 (недела)
понеделник
3 октомври 2022 (понеделник)
вторник
4 октомври 2022 (вторник)
среда
5 октомври 2022 (среда)
четврток
6 октомври 2022 (четврток)
петок
7 октомври 2022 (петок)
сабота
8 октомври 2022 (сабота)
X
X