Киноверзум во Кисела Вода е отворен на 15. март 2024 година. Салата која се наоѓа во Дом на култура „Билјана Беличанец“ е со капацитет од 169 места и има најсовремена кино опрема и ласерски проектор Barco од најновата генерација на проектори.Локација:


Киноверзум во Кисела Вода се наоѓа во Дом на култура „Билјана Беличанец“.

Локација: https://maps.app.goo.gl/ShviGsSNccwosPSc9
Телефонски број:
+389 71 29 02 39
Е-маил: skopje@kinoverzum.mk