Салата која се наоѓа во Општинскиот мултимедијален центар „Киро Глигоров“ е со капацитет од 142 места. Салата во Штип има најсовремена кино опрема и ласерски проектор Barco од најновата генерација на проектори.

Киноверзум во Штип е отворен на 8 јули 2023 година.Локација:


Киноверзум во Штип се наоѓа во Општинскиот мултимедијален центар „Киро Глигоров“.

Линк до локацијата на Google Maps: https://goo.gl/maps/Na7pDwJ5FSRj1bNm9
Телефонски број: +389 71 29 02 39
Е-маил: shtip@kinoverzum.mk