Во 2022 година започнаа подготовките за отварање на Киноверзум во Штип. Салата која се наоѓа во Општинскиот мултимедијален центар „Киро Глигоров“ ќе биде со капацитет над 100 места. За салата во Штип е предвидена најсовремена кино опрема и ласерски проектор од најновата генерација на проектори.

Се очекува отворањето на салата да биде во првите месеци од 2023 година.