Во Киноверзум – 3D кино во Свети Николе на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ се снимаше видеозаписот за инструменталната верзија на емотивната балада Мајко, како соработка помеѓу Гуру Харе и Мандолински оркестар Свети Николај од Свети Николе. Видеозаписот беше снимен од Foto Kiss.

Слични написи