Содржина

Сагата на Мајкл Мајерс и Лори Строуд продолжува во ова возбудливо следно поглавје во серијата на Halloween филмови.

Видео и фотографии

1 видео 2 фотографии

Проекции