Содржина

Танџиро поминува низ ригорозни тренинзи со Камениот Хашир, Химеџима, во неговата потрага да стане Хашира. Во меѓувреме, Музан продолжува да ги бара Незуко и Убујашики.

Проекции