Содржина

Биографски приказ за Тома Здравковиќ, неговите почетоци и врвот на неговата слава, човек кој се памети не само по песните и начинот на кој ги пееше, туку и по однесувањето и душата.

Видео и фотографии

1 видео 3 фотографии

Проекции

 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 21:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 17:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 21:30
 • 21:30
 • 21:30
 • 21:30
 • 16:00
 • 16:00
 • 21:30
 • 16:00
 • 16:00
 • 16:00
 • 14:00
 • 14:00
 • 14:00
 • 14:00