Содржина

Кориоланус Сноу е ментор и развива чувства за женската почит во Дистрикт 12 за време на 10-тите игри на гладта.

Видео и фотографии

1 видео 2 фотографии

Проекции