Содржина

Англискиот уметник Луј Вејн станува познат на крајот на 19 век со неговите надреални слики со мачки кои се чини дека го одразуваат неговиот опаѓачки разум.

Видео и фотографии

1 видео 2 фотографии

Можеби ќе сакате да ги погледнете