Содржина

Во својата втора година од борбата против криминалот во Готам, Бетмен открива корупција која го поврзува и неговото семејство. Истовремено, тој се бори со сериски убиец познат како Ридлер.

Видео и фотографии

1 видео 2 фотографии

Проекции

 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 21:00
 • 21:00
 • 21:00
 • 21:30
 • 21:30
 • 21:30
 • 21:30