Содржина

Мараш ја користи предноста на стекнатиот статус на неприкосновен водич на српското подземје. Сакајќи да го прошири своето работење и да се врати во рамките на законот, вложува нелегално стекнати пари во легални бизниси и за да зграби поволна прилика, Мараш патува со Бача во источна Србија. Таму го затекнува вест која ќе го примора да ги промени плановите во истиот момент.

Видео и фотографии

1 видео 3 фотографии

Проекции

 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 19:00
 • 21:30
 • 21:30
 • 21:30
 • 21:30
 • 21:30
 • 21:30
 • 21:30
 • 16:30
 • 16:30
 • 16:30
 • 16:30
 • 16:30
 • 21:30
 • 21:30
 • 21:30
 • 16:30
 • 16:30
 • 16:30
 • 21:30
 • 21:30
 • 21:30