Содржина

Вук, 30-годишен повратник од затвор, кој е прогонуван од самоубиството на неговиот најдобар пријател, ја презема одговорноста да го изведе својот помал брат на сигурен и правилен пат.

Видео и фотографии

1 видео

Проекции

  • 18:30 Велес
  • 20:00 Велес
  • 19:00 Свети Николе
  • 21:00 Велес
  • 18:00 Велес
  • 19:00 Свети Николе