5гласа 3.4

Содржина

Кога откривањето на древен артефакт ослободува зла сила, новите и старите устерувачи на духови мора да ги здружат силите за да го заштитат својот дом и да го спасат светот од втора ледено доба.

Проекции

Избери кино

  • #4 Кисела Вода
  • #3 Велес
  • #2 Штип